banner6

İşte ekonomik paketin tam listesi

Toplumsal  Dayanışma için; Birinci Ekonomik Tedbirler ve Destek Paketi / Mart 2020 Covid-19 tehdidiyle mücadele için yapılacak çalışmalarda kullanılmak amacıyla diğer bütçe ödeneklerinden tasarruf edilerek 30. 000.

Güncel 25.03.2020, 21:45 25.03.2020, 21:45
12
İşte ekonomik paketin tam listesi

Toplumsal  Dayanışma için;

Birinci Ekonomik
Tedbirler ve Destek Paketi / Mart 2020

Covid-19
tehdidiyle mücadele için yapılacak çalışmalarda kullanılmak amacıyla diğer
bütçe ödeneklerinden tasarruf edilerek 30.000.000 TL (otuz milyon) kaynak sağlanacaktır.
Bu amaçla Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi, Başbakanlık, Maliye Bakanlığı
ile Turizm ve Spor Fonu bütçeleri altında yer alan Hane Halkına Yapılan
Transferler ile Diğer Dernek, Birlik, Kurum ve Kuruluşlara ödeneklerin
bakiyeleri, korona virüs salgını ile ilgili harcamalarda kullanılmak üzere
iptal edilerek yedek ödeneklere geri çekilmiştir.

 1. Üç aylık bir süre için tüm Kamu, Kurum ve Kuruluşları,
  Sosyal Sigortalar Dairesi ve Kamu kaynağı kullanan tüm kuruluşlar tarafından
  yapılan her türlü maaş ödemelerinde ;
  1. Net 5 bin TL.’nin altındaki maaşlara hiç bir kesinti yapılmayacaktır.
  1. Net 5 bin TL üzerinde olan maaşlardan %25 kesinti
   yapılacaktır.
  1. %25 kesinti yapıldıktan sonra, hiçbir  maaş net 5 bin TL’nin altına düşmeyecektir.
  1. En yüksek maaş ise net 8,500 TL.’yi geçmeyecek şekilde
   kesintinin yüzdeliğine bakılmaksızın düzenlenecektir.
  1. Örneğin ; 5 bin TL. altında net maaş alan bir çalışandan kesinti
   yapılmazken, 6000 TL. net maaş alan birinden %16, 10 Bin TL. Maaş alan bir kamu
   görevlisinden %25,  Başbakan, bakanlar,
   milletvekilleri ve siyasi kamu görevlilerinin maaşlarından %56’ya varan
   kesintiler yapılmıştır.
  1. Bu süre zarfında Bakanlar Kurulu tarafından devlet kurum
   ve kuruluşlarında aktif, sürekli ve elzem görev yürüten personelden maaş
   kesintisi yapılmayacaktır.
 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin büyükelçilik ve
  temsilciliklerinde mahalli personel hariç 
  tüm personelin bulundukları ülke koşullarına göre maaşlarında ayrı özel
  düzenleme yapılacaktır.
 • Mart 2020 – Haziran  2020 döneminde oluşacak hayat pahalılığının,
  eşel mobil sistemi çerçevesinde maaşlara konsolidasyonu durdurulacaktır.
 • Tasarruf tedbirleri kapsamında ; Ek mesai giderleri, ek
  ödenekler ve katkılar 1 Nisan 2020 tarihinde yürürlüğe girecek bir Yasa Gücünde
  Kararname ile yeniden düzenlenecektir.
 • Bütçeden katkı alan kamu kurumları, belediyeler ve siyasi
  partilerin katkı paylarından ilerleyen dönemde ödenmesi şartı ile %25  oranında kesinti yapılacaktır.
 • Reel sektörü desteklemek adına ayrılan kaynak tutarı
  toplamda 750 milyon TL olacaktır.
 • Bakanlar Kurulu kararı ile faaliyetleri durdurulan işyerlerine
  ait kamu, özel ve tüzel kişileri arasındaki kira mukavelelerinde kiracıların
  Nisan, Mayıs 2020 aylarına ait kira yükümlülüklerini yerine getirememeleri
  halinde, konut kiraları da dahil, bu kira bedellerini Haziran 2020 tarihinden
  itibaren başlayarak eşit taksitlerle  en
  fazla 6 ay içerisinde ödemekle yükümlü olacaklardır.
 • Ödeme tarihi 31 Mart 2020 ile 30 Haziran 2020 tarihleri
  arasında olan gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi, şans
  oyunları hizmetleri vergisi ve devletin kira alacaklarının gününde ödenmesi
  koşuluyla ödenen tutara yüzde 10 indirim uygulamasına gidilecektir.
 • Bitkisel ve hayvansal üretimde oluşabilecek
  sıkışıklıkları gidermek ve ülke ihtiyacını karşılamak amacıyla oluşturulacak
  projelere kredi ve hibe kullandırılmasına yönelik çalışma başlatılmış olup,
  2020 yılı Mayıs ayında buna ilişkin paket açıklanacaktır.
 1. Bankalardan
  temin edilecek kaynakla, 100.000.000 TL (yüz milyon) fon oluşturulmuştur. Bu
  fon, yapılacak değerlendirmeler sonucunda öncelikle KOBİ’ler olmak üzere Bakanlar
  Kurulu kararıyla kapatılan işyerleri ve çalışanlarının banka borçlarına üç
  aylık ertelemeden dolayı doğacak ilave faiz yükünün ödenmesinde
  kullanılacaktır.
 1. Kredi kartı
  limitlerinin gelir belgesi aranmaksızın yüzde 25 artırılmasına imkan sağlamak
  üzere yasal düzenleme yapılmıştır.
 1. Kredi kartı
  ile 26 Mart 2020 - 26 Nisan 2020 tarihleri arasında yapılan akaryakıt, gıda ve
  sağlık harcamalarının faizsiz olacak şekilde bir ay ötelenecektir.
 1. 2020 yılı
  Mart, Nisan, Mayıs aylarına ait elektrik faturalarının normal ödeme dönemi
  içinde ödenmesi halinde %15 indirim uygulanmasına gidilecektir.
 1. Süt
  Kurumu’nun 30 Mart 2020 tarihinde süt imalatçılarından toplayacağı süt bedeli
  imalatçılardan alınmayacak, bu tutar Kalkınma Bankasından borçlanılarak
  sağlanacak, imalatçı ise bu ödemeyi 15 Nisan 2020 tarihinden itibaren düzenli
  olarak yapmaya devam edecektir.
 • 2020 yılı
  Mart, Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin Sosyal Sigorta primleri, talep etmeleri
  durumunda; 2021 yılına cezasız ve faizsiz bir şekilde
  ertelenecek, primlerini erteleme talep etmeden ödemek isteyenlere ise %10
  indirim uygulanacaktır.
 • Bakanlar
  Kurulu kararı ile faaliyetleri durdurulan işletmelerin çalışanlarının
  2020 yılı Mart, Nisan, Mayıs aylarına ait İhtiyat Sandığı prim ve depozitleri
  ile yerli istihdama katkı primi yatırımları 31 Temmuz 2020 tarihine kadar
  gecikme zammı uygulanmadan yatırılabilecektir.
 • İhtiyat
  Sandığı prim ve depozitlerinin iştirakçiler tarafından daha kolay kullanımı
  için gerekli çalışmalar başlatılmıştır.
 • İhtiyat
  sandığı iştirak sahiplerinin aldıkları avans miktarlarına ait ödenmesi gereken
  2020 yılı Mart, Nisan ve Mayıs dönemine ilişkin taksitler dondurulmuş,
  ödenmeyen taksitler borcun vade sonuna eklenmiştir.
 • 2020 yılı
  Mayıs ayından itibaren en az bir, en fazla on çalışanı olan işverenlerin,
  istihdamın ve işletmelerin sürekliliğini sağlamak amacıyla, kullanacağı
  kredilere Yerel İşgücü İstihdamını Destekleme Fonundan kredi faiz desteği
  verilecektir.
 • Sosyal
  Sigortalar Dairesine kayıtlı işyerlerinin 20 Mart 2020 tarihinde ödenmesi
  gereken Şubat 2020 dönemine ait sosyal sigorta prim borçlarının, 30 Mart 2020
  tarihine kadar gecikme zamsız ödenebilmesi için düzenleme yapılmıştır.
 • İhtiyat
  Sandığı Dairesine kayıtlı işyerlerinin Şubat 2020 dönemine ait ihtiyat sandığı
  prim ve depozit ödemelerinin 15 Nisan 2020 tarihine kadar gecikme zamsız
  ödenebilmesi için düzenleme yapılmıştır.
 • 15, 20 ve 25
  Mart 2020 tarihlerinde beyanname verme ve vergi ödeme yükümlülüğü bulunan gelir
  vergisi, banka sigorta işlemleri vergisi, katma değer vergisi, özel iletişim
  hizmetleri vergisi ve şans oyunları hizmetleri vergisi yükümlülerinin, beyan
  verme ve ödeme yapma yükümlülükleri herahngi bir gecikme zammı uygulanmayacak
  şekilde 31 Mart 2020 tarihine ertelenmiştir.
 • Bankacılık ve
  sigorta işlemleri vergisi yükümlüleri ile GSM şirketlerinden 2020 yılına
  ilişkin tahakkuk edecek kurumlar ve gelir vergisinden 3’er aylık dönemlerde
  kurumlar ve gelir vergisi stopajı alınacaktır.
 • Tüm
  sigaralarda paket başına 1 TL artış gelecek şekilde düzenleme yapılacaktır.
 • Tüm alkollü
  içkilerden alınan fiyat istikrar fonu oranları ve/veya miktarları artırılacak
  şekilde yeniden düzenlenecektir.
 • Türk Lirası
  faiz gelirlerinin stopaj oranı % 15’e çıkarılacaktır.
 • Emeklilik
  geliri elde edenlerin elde ettikleri bu gelirinin aylık asgari ücretin üzerinde
  olması ve başka herhangi bir gelir elde etmeleri halinde kişisel indirim ve
  çocuk indiriminden yararlanamayacağına ilişkin yasal düzenleme yapılacaktır.

Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu