banner26

Özel sektör temsilcileri piyasa gözetiminden sorumlu federal otoriteleri hedeflenen çalışma ziyaretine katıldı

banner47

Güncel 09.07.2024, 14:57
115
Özel sektör temsilcileri piyasa gözetiminden sorumlu federal otoriteleri hedeflenen çalışma ziyaretine katıldı
banner52
banner32

Kıbrıs Türk toplumu özel sektörünü temsilen Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Sanayi Odası, Ticaret Odası, Barolar Birliği, Kimya Mühendisleri Odası, Makina Mühendisleri Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, İş Kadınları Derneği ve Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi temsilcilerinden oluşan grup, Almanya Saksonya-Anhalt Eyaleti Çalışma, Sosyal İşler, Sağlık ve Eşitlik Bakanlığı'nın ürün güvenliğine yönelik Piyasa Gözetim Komitesi'ne (AAMÜ) yaptığı bir haftalık çalışma ziyaretini başarılı bir şekilde tamamladı.

Bu çalışma ziyareti, AB tarafından finanse edilen Piyasa Gözetimi Kapasite Geliştirme Projesi kapsamında organize edildi. Bu ziyaret sırasında edinilen içgörü ve deneyimleri paylaşmak amacıyla, katılımcıların, ve özel sektör organizasyonlarının yer aldığı bir bilgilendirme paneli düzenlendi.

BİLGİLENDİRME PANELİ: İÇGÖRÜ VE BİLGİ PAYLAŞIMI

Bilgilendirme paneli, özel sektör temsilcilerinin, çalışma ziyareti raporlarını sunmaları, bu ziyarette edindikleri önemli bilgileri, çıkarımları ve önerileri tartışmaları ve bunları kendi kuruluşlarıyla ve AB Piyasa Gözetimi Kapasite Geliştirme Projesi uzmanları ile paylaşmaları için bir platform görevi gördü.

Değerli tavsiyelerin yer aldığı rapor, kamu ve özel sektör arasındaki mevcut diyaloğun güçlendirilmesi amacıyla Kıbrıs Türk toplumunda piyasa gözetimi politikasının uygulanmasından sorumlu yerel kurumlarla paylaşılacak.

Mesleki ve teknik odalar, ziyaretin aşamalarını ve ziyaret edilen kurumları anlattıktan sonra, Piyasa Gözetimi alanında kamu sektörü ile işbirliği ve diyaloğun güçlendirilmesinin öneminin altını çizdi. Dinamik ve güvenilir bir piyasa için piyasa gözetimi ve denetimi politikasının olumlu etkisini vurguladılar. Grupta bulunan Kıbrıs Türk Barolar Birliği temsilcisi, yerel yasal çerçeve ile AB yasal çerçevesi arasında bir karşılaştırma yaparak, Alman ve AB mevzuatında özel sektörün ve tüketicilerin ihtiyaçlarının nasıl dikkate alındığına dikkat çekti. Özellikle kişisel koruyucu ekipman ve kozmetik ürünlerinin tüm tüketici ve kullanıcılar için güvenli hale getirilmesi için toplumsal cinsiyet perspektifinin vurgulanması gerektiğinin de altı çizildi.

İki saat süren panel, çalışma ziyareti sırasında çok sayıda önemli öneri ve öğrenilen derslerin paylaşılmasıyla sonuçlandı. Bu noktada, kamu ve özel sektör arasındaki güven ilişkisinin zenginleştirilmesi gerektiği vurgulandı. Kamu sektörünün, ekonomik ve kapasite artırıcı önlemler yoluyla AB piyasa gözetimi gerekliliklerine uyum sağlama konusunda özel sektör lehine desteğini artırabileceği belirtildi. AB Piyasa Gözetimi Kapasite Geliştirme Projesi’nin eğitim oturumlarına mümkün oldukça özel sektörün de dahil edilmesi tavsiye edildi. Ayrıca, tüm tüketicilerin ve kullanıcıların daha iyi korunması amacıyla piyasa gözetimi politikasının tanımlanmasında ve uygulanmasında tüm kullanıcı gruplarının dikkate alınması gerektiği belirtildi. Son olarak, kamu sektörünün, kararname ve yönetmelik gibi ikincil mevzuatlar da dahil olmak üzere mevzuat taslaklarını özel sektörün geri bildirimine sunması teşvik edildi.

Bu ziyaret, bu kuruluşların kapasitesinin güçlendirilmesi yönünde önemli bir adım oldu ve panel, özel sektör ile özel sektör arasındaki diyaloğu güçlendirerek, daha güvenli ve daha rekabetçi bir ekonomiye yönelik ortak çabaları teşvik etti.

Ek bilgiler:

Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Yardım Programı, 389/2006 sayılı Konsey Tüzüğüne dayanarak, iki toplumun ekonomik yakınlaşmasını ve entegrasyonunu teşvik ederek, arasında ve AB ile temasları artırarak ve AB yasalarının Kıbrıs Türk toplumu tarafından hazırlanması ve kabul edilmesine yardımcı olarak Kıbrıs'ın yeniden birleşmesini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.

Piyasa Gözetimi Nedir?

Piyasa Gözetimi, bir piyasada satılan ürünlerin güvenlik ve kalite gerekliliklerini karşıladığından emin olmak için uygulanan sistemi ifade eder. Tüketicilere, çevreye veya halk sağlığına risk oluşturmadığından emin olmak için piyasadaki ürünlerin izlenmesini içerir. Bu süreç, tüketicileri korumak ve adil ve rekabetçi bir piyasayı sürdürmek ve Yeşil Hat Ticaretini artırmak için denetimleri, testleri ve uyumlu olmayan ürünlere karşı önlem almayı içerir. Sistemin ana hatlarını çizen ana Avrupa kanunu 2019/1020 sayılı Yönetmeliktir:

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1020).

AB Piyasa Gözetimi Kapasite Geliştirme Projesi Hakkında

Projenin temel amacı, yerel pazarın AB Tek Pazarına yakınlaşmasını geliştirmek, iş ortamını iyileştirmek ve tüketicilerin korunmasını sağlamaktır. Bu aynı zamanda AB hukuku ve iyi uygulamalara uygun olarak gıda dışı sektörlerde ön izin sisteminden piyasa gözetimi sistemine geçişi de içermektedir.

Federal Mesleki Güvenlik ve Sağlık Enstitüsü (BAuA) Hakkında

Federal Mesleki Güvenlik ve Sağlık Enstitüsü (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, BAuA), işyerinde güvenlik ve sağlık ile insan merkezli iş tasarımına adanmış federal bir departman araştırma kurumudur. Ürün güvenliğini sağlamak amacıyla piyasa gözetimi yapar. Teknik ürünlerin güvenlik düzenlemelerine uygunluğunu denetleme konusunda federal yetkililere destek olur. BAuA ürün güvenliği konusunda bilgi verir, araştırma yapar ve ürün güvenliği portalını yönetir. Temel faaliyetler arasında tehlikeli ürünler hakkında bildirimde bulunmak, geri çağırmaları yönetmek, güvenlik standartlarını yayınlamak ve ürün hataları ve kazalara ilişkin istatistikler sağlamak yer alır. BAuA ayrıca AB içinde güvenlik uyarılarını iletir ve güvenlik işaretlerinin sertifikasyonu ve kötüye kullanımıyla ilgilenir.

Yorumlar (0)
banner6