banner6

Sözmener’den Erhürman’a çağrı

Güncel 24.05.2022, 16:06
55
Sözmener’den Erhürman’a çağrı

Eski Barolar Birliği Başkanı Hasan Sözmener, Polis Örgütü yasasındaki düzenleme ile ilgili CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın görüş ve düşüncesini açıklaması çağrısı yaptı.

Sözmener’in paylaşımı şöyle:

“Sayın Tufan Erhürman'ın, çok iyi bir idare hukukçusu olduğu hususunda, zerre kadar bir şüphem yoktur. Ceza yasasındaki tadilatla ilgili metindeki "yasa ile kurulan devlet" kavramı hakkındaki görüşlerine aynen katılırım. önerilmekte olan tadilatla ilgili olarak, Böyle bir düzenlemenin, Ceza Yasasında yer almaması gerektiğine ilişkin görüşlere de katılırım. Ancak, dünyada eşi benzeri olmayan bir uygulamanın, Polis Örgütü yasasına nasıl sokulduğuna ilişkin ve böyle bir uygulama öngören düzenleme hakkındaki görüşlerini de hakikatten merak ediyorum. Dünyada uygulanan terfi ile ilgili sisteme göre, Memurların terfilerinde önce yazılı sınav yapılır ve yazılı sınavda başarılı olanlar mülakata çağrılır ve terfiler gerçekleştirilir. Modern hukukta, atama ve terfi organlarının atama ve terfide takdir hakları kullanmaları son derece sınırlandırılmaktadır. Yani atamalarda ve terfilerde, objektif kurallar öne çıkarılmıştır. Halbuki bizim Polis Örgütü yasamızda son olarak yapılan tadilatla, yazılı sınav sonraya bırakılmış ve mülakat, öne alınmıştır. Üstelik de, mülakatta verilecek not 100 olarak belirlenmiştir. Terfi için müracaat etmekte olan polis mensuplarına, bir tek soru sorulmakta ve verilen cevaba göre, polis mensupları mülakatı geçmekte veya geçememektedir. Mülakatta, bir polis mensubunun sicil notunun, başarılarının, ingilizcce veya başka bir yabancı lisana hakim olup olmadıklarının veya yüksek lisans veya doktora yapıp yapmadıklarının veya başka hiç bir faktörün önemi yoktur. Bir tek soru ve cevabı. Terfi ettirmek istediğine basit bir soru, ettirmek istemediğine, akla hayale gelmeyecek bir soru. Neticede, soruyu bildiği farzedilenler, eğitime alınmakta ve yazılı sınava tabi tutulmaktadırlar. Bir an için, böyle yetkilerle donatılmış olarak polis hizmetleri komisyonunda görevli olsaydım ne yapardım diye düşündüm. İtiraf edeyim ki, tüm çabama rağmen herhalde, tarafsız ve objektif kalamazdım. Bu gibi makamlarda oturanlara bu kadar geniş yetkiler verilmemelidir. Çünkü bir insan, yaradılışı gereği, bu kadar geniş yetkilerle, tarafsız ve objektif kalamaz. Bu nedenle, bu konuda esas kusurlu olanın, Polis Hizmetleri Komisyonu üyeleri olmayıp, yasama organı olduğu kanaatindeyim. Böyle bir durumu yaratan yasal değişiklik meclisten geçirilirken, Sayın Tufan Erhürman da o meclisin bir üyesi idi. O nedenle bu konudaki düşünce ve görüşlerini merak ediyorum. Bir başka gerçek, son terfiler konusunda Yüksek İdare Mahkemesinin iki tane kararı vardır. Bu kararlar ortada iken, Yüksek İdare Mahkemesinde, bu konuda açılmış olan davaların niçin bu kadar uzadığını ve kendilerini savunmayı kabul etmeyen başsavcılığın bu tutumu karşısında, polis hizmetleri komisyonunun, ne yapmaya çalıştığını anlayamıyorum. Benim bildiğim, Polis Örgütünün de Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının da esas hukuk danışmanı, Başsavcılıktır ve bunun böyle olduğunu, anayasa söylemektedir. Acaba diyorum, bu konuda polis hizmetleri komisyonu ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı, yanıltılıyor mu? Çünkü, okuma fırsatı bulduğum bir yemin belgesinde, Başsavcılık eleştirilmekte ve bir yerde suçlanmaktadır. Şunu da belirteyim ki, istisnalar dışında her polis mensubunun, terfi etme hakkı vardır ve bir polis mensubunun terfisi, beni asla üzmez ve sevindirir. Yazımı bir örnek soru ile bitireyim. 45 yıllık hukukçuyum ve yaklaşık 15 senedir stajyer avukatlara ceza hukuku dersleri anlatmaktayım. Mülakatta sorulan bir soru bilgime geldi ve ben bu soruyu cevaplandıramadım. Cevaplandıramadım derken, cevabın içerdiği her prensibi tek tek bilmeme rağmen, sorunun soruluş biçiminnden, bu soruyu cevaplandıramadım. Soru şu: "Ceza yasasındaki hiç bir kuralın etkilemediği hususlar nelerdir? Bu soruyu bilemeyene sıfır puan veriliyor ve terfi şansı gidiyor. Bu memlekette binlerce hukukçu vardır. Bu soruyu soruluş biçimi nedeniyle cevaplandırabilecek bir hukukçu varsa beri gelsin.

Hasan Sözmener”

Yorumlar (0)
32°
az bulutlu