banner26

"Ruh sağlığı bozulmuş bir topluma dönüştük"

Güncel 11.03.2024, 16:56
12
"Ruh sağlığı bozulmuş bir topluma dönüştük"
banner32

Tabipler Birliği Başkanı Ahmet Özant  “Güven ortamının ve huzurun kalmadığı ve yolsuzlukların arttığı ülkemizde ruh sağlığımız bozulmuş, hat safhada tükenmişlik sendromları yaşayan bir topluma dönüştük” dedi.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası ve Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası, 14 Mart Tıp Haftası’nın açılışında basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda, sağlık alanındaki sorunlar ve çözüm önerileri sıralanırken, “değişen ve artan nüfus” ile “yönetimsel zafiyetlerin” yarattığı sıkıntılara ve artan diş hekimliği ile tıp fakültelerindeki eğitim standartlarına vurgu yapıldı.

Kamu ile özel sağlık kurumları, hekim ile sağlık çalışanlarının koşulları konularında görüşlerin de paylaşıldığı toplantıda, ülkede güven ortamı ve huzurun bozulduğu, yolsuzlukların arttığı, bu nedenle de tükenmişlik sendromları yaşandığı belirtilerek, ruh sağlığı politikası belirlenmesi istendi.

“Reçete yolsuzluğu”, “sahte diploma ve yolsuzluk" konularına da değinilen toplantıda, Kıbrıs sorununa da işaret edildi ve çözüme yönelik müzakerelere "derhal" başlanması talep edildi.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Ahmet Özant, yıllardır dile getirilen sorunlarının çözümlenemediğini ve “kontrolsüz bir şekilde artan nüfusla” beraber her alanda var olan sorunların katlanarak arttığını kaydetti. Özant, çözüm bekleyen sorunları sıraladı.

Sağlıkta şiddetle ilgili ceza yasasındaki düzenlemelerin yapılması, hekimlerin göç yasasından doğan mağduriyetlerin giderilmesi, acil servislerin güçlendirilmesi, tüm hekimlerin haklarını düzenleyen hekim yasasının yapılması ve Sigortalar İdare Meclisinden çıkarılan KTTB temsilcisinin dahil edilmesi için yasal mevzuatın düzenlenmesini isteyen Özant, tıp ve diş hekimliği eğitimleri ile uzmanlık eğitimlerinin denetlenmesi ve bu denetimlerde KTTB temsilcilerinin mutlaka olması gerektiğini söyledi.

Koruyucu sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi; sağlık ocakları, sağlık merkezleri temel sağlık hizmetleri ve kamu sağlık kurumlarındaki diş sağlığı hizmetlerinin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Özant, kamu ve özel sağlık kurumlarında verilen tüm hizmetlere ait verilerin ortak bir havuzda toplanması ve sağlığa ait güncel istatistiki bilgilere en doğru ve en hızlı şekilde ulaşılabilmesinin önemine de değindi.

Hekim ve tüm sağlık çalışanlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesini ve Genel Sağlık Sigortası’nın tüm paydaşlarla birlikte çalışılarak oluşturulmasını da isteyen Özant, sağlıkla ilgili politikalar yapılırken ve kararlar alınırken KTTB ile birlikte çalışılması gerektiğini vurguladı.

Yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi ile Girne ve Güzelyurt Devlet Hastanelerinin bir an önce bitirilmesi gerektiğini ifade eden Özant, e-reçete ve İlaç Takip Sisteminin de ivedilikle hayata geçirilmesini istedi. Özant, talepleri arasında, çevre politikası oluşturulması ile trafik ve yol güvenliğine ilişkin yasal düzenlemelerin yapılmasını da saydı.

“Reçete yolsuzluğu” konusuna da değinen Özant, ilgili bakanı KTTB’yi dışlayıcı bir tutum sergilediği gerekçesiyle eleştirdi. Özant, “Israrla yanlış yolda ilerleyerek doğru hedefe ulaşmaya çalışmış ama duvara toslamıştır. 4 kez sorunun çözümüne yeni sisteme başlamaya yönelik tarih vermiş hepsi fiyaskoyla sonuçlanmıştır. 6 aydır özellikle sigortalı hastalarımıza emekçilerimize mağduriyeti en şiddetli şekilde yaşatmış her ay primini yatıran sigortalı emekçi ve emeklilerimizden bir özür dahi dileyememiştir. Bu başarısızlık sadece ilgili bakanın değil hükümete de yansıyan bir başarısızlıktır” diye konuştu.

“Sahte diploma ve yolsuzluk” meselesi ile ilgili Özant, “Kurumlarımızda yaşanan çürümüşlüğün, yozlaşmanın ne kadar derin olduğunu göstermektedir.” değerlendirmesinde bulundu ve YÖDAK'ın yasasında yapılması düşünülen değişikliklerin ivedi olarak sonlandırılmasını talep etti.

Usulsüzlükler ve yolsuzluklardaki artışın nedeni olarak “yönetimsel zafiyet ve beraberinde gelen denetimsizliği” işaret eden Özant, toplumda büyük kayıplar ve çöküntüler yaşandığını ve bu durumun ise genç ve başarılı nüfusun kaybına neden olduğunu anlattı.

Ruh Sağlığı politikası belirlenmesini de isteyen Özant, “Güven ortamının ve huzurun kalmadığı ve yolsuzlukların arttığı ülkemizde ruh sağlığımız bozulmuş, hat safhada tükenmişlik sendromları yaşayan bir topluma dönüştük.” dedi.

TAŞARGÖL: “HEKİM, HASTANE VE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ARTAN NÜFUSA PARALEL DÜZENLENMESİ ELZEMDİR”

Ardından söz alan Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanı Ömer Taşargöl de konuşmasında, ülkede değişen nüfus yapısına ve artan nüfusa işaret etti ve bu durum göz önüne alınarak sağlık politikaları oluşturulmasının; ihtiyaç duyulan hekim, hastane ve sağlık çalışanlarının artan nüfusa paralel olarak düzenlenmesinin elzem olduğunu söyledi.

Taşargöl, “Günümüz koşullarında ülkemizde değişen nüfus yapısını ve artan nüfusun zaten mevcut sağlık sorunlarını daha da artırdığı çok açık bir şekilde ortada durmaktadır. Bu durum mutlaka göz önüne alınarak, acil bir şekilde sağlık politikaları oluşturulmalı ihtiyaç duyulan hekim, hastane ve sağlık çalışanlarının artan nüfusa paralel olarak düzenlenmesinin yapılması elzemdir.” dedi.

BAKKALOĞLU: “SAĞLIK EĞİTİMİ UZUN VE ZOR BİR SÜREÇTEN GEÇMEKTEDİR”

Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Başkanı Halil Bakkaloğlu ise konuşmasında, diş hekimliği ve tıp fakültelerindeki eğitim standartlarına değindi, nitelikli hekim yetiştirmenin önemine vurgu yaptı.

Bakkaloğlu, “Sağlık eğitimi uzun ve zor bir süreçten geçmektedir. Ülkemizde artan diş hekimliği fakülteleri ve tıp fakültelerinde eğitim standartlarına önem verilmelidir. Amaç fakülte sayısını arttırmak, hekim sayısını arttırmak değil, kaliteli eğitim vermek ve nitelikli hekim yetiştirmek olmalıdır. Bilgi beceri ve nitelikli hekimler yanında kamu hastanelerinde de özel hastanelerde olduğu gibi yüksek teknoloji kullanılması, halka verilecek hizmetin niteliğinin yükseltilmesi açısından önemlidir. Bu zor mesleği gerek yürüten gerekse emekli olan tüm sağlık ordusunun Tıp bayramı kutlu olsun.” ifadelerini kullandı.

banner36
Yorumlar (0)
banner6