banner6

banner5

'Ülkedeki pahalılığın sorumlularından bir tanesi de bu yapıdır'

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi (Değişiklik) Yasa Tasarısını oyçokluğuyla onayladı. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, devam ediyor.

Güncel 11.11.2019, 17:44 11.11.2019, 17:44
'Ülkedeki pahalılığın sorumlularından bir tanesi de bu yapıdır'

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Kıbrıs Türk Liman İşçileri
Şirketi (Değişiklik) Yasa Tasarısını oyçokluğuyla onayladı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, devam ediyor.

Genel Kurul’da İç tüzüğün 62. maddesine göre yapılan
konuşmalar ardından, Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nin, “Sayın Mehmet Ümit
Bahşi'nin başvurusu üzerine hazırlanan denetçi raporu”na ilişkin raporu okundu.

Genel Kurulda daha sonra, Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi
(Değişiklik) Yasa Tasarısı ele alındı.

AKANSOY

Tasarı üzerine ilk sözü alan CTP Milletvekili Asım Akansoy,
65 yaş olan liman işçilerinin emeklilik yaşının 66’ya yükseltilmesinin
yanlışlığına geçen hafta da aynı tasarı görüşülürken dikkat çektiklerini ancak
bugün bu yaşın 68’e yükseltildiğine işaret etti.

3 yıl konusuna sıcak bakmadıklarını, bunun limandaki
sorunların ötelenmesi ve sorunlara gereken önemin verilmediği anlamına
geldiğini belirten Akansoy, Mağusa Limanı’nda otorite sorunu bulunduğunu ve
Mağusa’ya hastalık taşıdığını dolayısıyla da sorunlarının ötelenemeyeceğini
vurguladı.

Akansoy, Mağusa Limanı ile ilgili atılacak adımların tüm
paydaşlarla birlikte alınması gerektiğini kaydederek, “Kamu kaynağı yok diye bu
model kabul edilemez” dedi.  Akansoy,
Mağusa Limanı’nın öncelikle yönetsel sorunlarının çözülmesi gerektiğini
vurgulayarak, yasaya oylarının olumsuz olacağını söyledi.

ŞAHALİ

CTP Milletvekili Erkut Şahali de, gayri adil bir uygulama
öngören tasarıda yaş sınırının 65’ten 66’ya çıkarılmak istenmesinin nedenini
çözmeye çalışırken pazartesinden perşembeye 66‘ya 2 yıl daha eklenmesini
anlamlandıramadıklarını kaydetti.

Şahali, bu durumun rahatsızlık yarattığını belirterek, bu
konuda nasıl bir olağanüstü gelişme olduğunu sordu.

Erkut Şahali, önemli bir kent olan Mağusa’nın bir liman
kenti olduğunu ve limana ne olacağının aslında Mağusa’ya ne olacağı anlamına
geldiğini söyledi.

Mağusa Limanı konusundaki bu tartışmanın, daha ciddi ve daha
fazla veriye dayalı yapılması gerektiğine inanç belirten Şahali, liman
işçilerinin, Mağusa Limanı’ndaki yeri ve öneminin çok büyük olduğunu, liman
işçileri şirketinin yaşadığı sıkıntıların aslında limanda oluşan idari
zafiyetten kaynaklandığını vurguladı. Şahali, yasaya oylarını olumsuz olacağını
kaydetti.

GÜNDÜZ

UBP Milletvekili Menteş Gündüz, yaş değişikliğindeki temel
düşüncenin önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimi nedeniyle zaman kazanmak olduğunu
ifade ederek, şirkette özelleştirilme yapılıp yapılmayacağının araştırılması
için süre kazanmanın amaçlandığını söyledi. 

Liman işçilerinin yaşının 66’ya gelmiş olması nedeniyle
süreç içinde oluşabilecek kaosu ortadan kaldırmak amacıyla bu yaşın 68’e
yükseltilmesinin düşünüldüğünü, burada art niyet olmadığını vurguladı.

Gelinen aşamada, Mağusa Limanı’nın gelişen denizcilik
sektörüne hizmet verecek bir düzeyde olmadığını belirten Gündüz, bunun Mağusa
Limanı’nın kapatılacağı anlamına gelmediğini söyledi.

Menteş Gündüz, “Bugün artık Mağusa Limanı tekerlek yüke bile
cevap veremiyor. Şu anda konteyner yerleştirecek alanımız bile yok. Yük
limanının kaydırılması gerekiyor” dedi.

ARIKLI

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Liman işçileri şirketinin
imtiyaz hakkının kaldırılmasını, TC ile imzalanan protokolde en önemli
maddelerden biri olduğunu söyledi.

Liman işçileri şirketinin imtiyazının bilinmeyen bir nedenle
1 yıl daha uzatılmasını öngören bir çalışmayla yaş sınırının 68’e çıkarıldığını
anımsatan Arıklı,  protokolde yer alan
çalışmanın yapılmadığının görüldüğünü kaydetti.

Bunun neden ötelendiğini ve ekonomik protokolün öngördüğü
maddenin yerine getirilmediğini soran Arıklı, protokole göre Kasım ayı sonunda
teknik şartnamesi hazır olması gereken özelleştirme ihalesini de sorarak,
“Yapamayacağınız şeyi niye protokole koyuyorsunuz”  dedi.

DENKTAŞ

DP Milletvekili Serdar Denktaş da, yıllardır çözülemeyen iki
konun Kıbrıs konusu ve Mağusa Limanı konusu olduğuna işaret ederek, burada
şirket veya sendikadan emekli olacak birinin yaşının ne olacağının devleti
ilgilendirmediğini, burada imtiyazın kaldırılması gerektiğini veya devlete
gelir sağlayacak bir durumsa limana harcanabileceğini kaydetti.

Denktaş, limanda büyük bir çevre kirliliği bulunduğunu, bu
konuda talimat verdiğini ancak takip edecek ömürlerinin yetmediğini ifade
ederek, çevre kirliliğinin oradaki okulu ve Gazimağusa halkını etkilediğini
kaydetti.

Gazimağusa Limanı’nda imtiyazın kaldırılması ve buradaki
şirketi özel kabul edip, liberalleşmeye gidilmesi gerektiğini anlatan Denktaş,
buradaki çalışan yaşının neden büyütülmeye çalışıldığını anlamadığını söyledi.
Denktaş, “İlk önce bunun ne olduğun ortaya koymak lazım. KİT ise KİT,
sendikaysa sendika, şirketse şirket olduğunu ortaya koymak gerekiyor” dedi. 

Denktaş, ivediliğine olumlu oy kullanacaklarını ancak yasa
tasarısına ret oyu kullanacaklarını söyledi.

ATAKAN

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan da,
hassasiyetleri saygı ve anlayışla karşıladığını, burada Türkiye ile birlikte
hareket edildiğini ve çalışmaların protokole uygun yürütüldüğünü söyledi.
Atakan, buradaki düzenlemenin liman işçileriyle birlikte yapıldığını ve imtiyaz
bulunmadığını, kaldırılacağını anlattı.

Atakan, burada sağlıklı bir yapı oluşturulamadığını, ne
olduğu belli olmayan bir yapı bulunduğunu ifade ederek, “Ülkedeki pahalılığın
sorumlularından bir tanesi de bu yapıdır” dedi.

Dolayısıyla bu çerçevedeki çalışmanın bir “basiretsizlik”
olmadığını ifade eden Atakan, limanda uluslararası bir ihaleye çıkılabilecek
duruma geldiklerini söyledi. Gazimağusa Limanı’nda yıllardır hiçbir şekilde
ilerleme sağlanamadığını, limanlar dairesi yapısının liman kadar kötü durumda
olduğunu söyleyen Atakan, limanın daha güçlü bir yapıya getirilmesi için
birlikte çalışmanın önemine işaret etti.

Atakan, Gazimağusa Limanı’nda esas amacın buradaki yük
limanının taşınması ve limanın sadece turist amaçlı kullanılması olduğunu
söyledi.

Konuşmaların ardından tasarının madde madde görüşülmesine
geçildi. Tasarı oyçokluğuyla kabul edildi.

Genel Kurul’da daha sonra bir daha görüşülmek üzere komiteye
geri verilen Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasa Tasarısı ile Organize Sanayi
Bölgeleri (Değişiklik) Yasa Önerisinin üçüncü görüşmesi yapıldı ve yasa
tasarısıyla yasa önerisi oybirliğiyle onaylandı.


Yorumlar (0)
27°
parçalı az bulutlu