banner26

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı'ndan iddialara açıklama

Güncel 19.08.2022, 17:17
234
Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı'ndan iddialara açıklama
banner32

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Ömer Köseoğlu, yazılı sınavların ardından doktorlarla ilgili atama mülakatlarının yasalara uygun yapıldığını belirtti, “Sendika bizden kriter puanlarını istedi, ancak bunlar kişisel verilerdir ve mülakat sırasında her adaya tek tak açıklanmaktadır, böylece kayıtlara da geçmektedir” dedi.
Sınav tüzüklerine tam olarak uyulduğunu savunan Köseoğlu, adayların puanlarının Bilimsel Kurul tarafından hazırlandığını, bu kurullarda ilgili meslek örgütlerinin de yer aldığını belirtti.

Köseoğlu, “Sendikaların komisyona yönelik dayatması üzücüdür, adayların her birine sınav öncesinde kriter puanlar tek tek söylenmektedir. Her adaya sınav öncesinde gerekli açıklamalar da yapılmaktadır. Sınav öncesinde bu verilerin sendika yöneticilerine verilmesi gibi bir usul yoktur” dedi.

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Ömer Köseoğlu, bazı sendikaların “önceki gün yapılan hekim mülakatlarında verilen notlara erişimin engellenmesi” nedeniyle yapmış olduğu eylem ve basında yer alan iddialar hakkında, “Söz konusu iddiaların gerek yasal gerekse uygulamalar çerçevesinde herhangi bir geçerliliği bulunmamaktadır” dedi.

Köseoğlu, yapılan mülakatların yasalara ve tüzüklere uygun, yasal ve geçerli olduğunu ifade etti ve hekim mülakatlarına gözlemci olarak katılan TIP-İŞ yetkilisinin yaptığı konuşma ve hareketler ile Komisyon’a müdahale etme ve mülakatı sabote etmeye çalıştığını öne sürdü.

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) tarafından yapılan eylem ve ortaya atılan iddialar üzerine Köseoğlu şu açıklamayı yaptı:

“2005 Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü'nün Tefsir yan başlıklı 3. maddesinde 'gözlemci, kamu görevlilerinin bağlı bulundukları en çok üyeye sahip iki sendikanın sözlü yarışma sınavı (mülakat) esnasında hazır bulundurdukları birer temsilciyi anlatır’ hükmüne amirdir.

Tıp-İş’in basında açıkladığı ve sınav esnasında talep etmiş olduğu ‘puanlama belgesi/mülakat listesi’ tamamen bir iç düzenleme olmakla birlikte mülakatın seyrinin daha kolay ilerlemesini sağlamak amacı ile başkan ve Komisyon üyelerine bilgi amaçlı verilmektedir. Ayrıca, düzenlenen belge bakanlık danışmanı ve sendika gözlemcisi önünde adaya okunmakta, adayın itirazı olması durumunda ise İtiraz değerlendirilmektedir. Ancak bu esnada gözlemci ve/veya danışmanın buna itiraz hakkı bulunmamaktadır.

Düzenlenen bu puanlama belgesi içeriğinde bulunan bilgiler, Tıp-İş’in de üyesi olduğu ‘Bilimsel Kurul’ tarafından hazırlanarak Bakanlık aracılığı ile Komisyonumuza ulaştırılmaktadır.

Ayrıca iddia edildiği gibi sözlü sınavın usule, hukuka ve hakkaniyete uygun yapılıp yapılmadığına ilişkin gözlem yapılabilmesinin mümkün olmadığına ilişkin olarak ise yapılan tüm sözlü sınavlar (mülakat) ses ve görüntü şeklinde kaydedilmekte ve tüm şeffaflığı ile danışman ve gözlemci şahitliğinde yapılmaktadır.

Yapılan mülakatlar yasalara ve/veya tüzüklere uygun olup yasal ve geçerlidir.

Bunların yanı sıra, mülakat başlarken Tıp-İş gözlemcisinin yapmış olduğu konuşma ve hareketler ile Komisyona müdahale etmeye çalıştığı ve mülakatı sabote ettiği gözlemlenmiştir.

Yukarıdakiler ışığında, söz konusu iddiaların gerek yasal gerekse uygulamalar çerçevesinde herhangi bir geçerliliği bulunmamaktadır.”

banner36
Yorumlar (0)
banner6